ติดตามข่าวสารสมาคมได้ทางช่องทางเว็บไซต์ www.addbeit.in.th หรือที่แฟนเพจเฟสบุ๊คได้ที่ "สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย"  สำหรับท่านที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก สามารถเข้าไปที่ www.regisaddbeit.com หรือติดต่อผู้ดูแลระบบได้เลยครับ

หมวดที่ ๗ คณะกรรมการ

หมวด ๗  คณะกรรมการ

ข้อ ๑๒.  คณะกรรมการของสมาคมฯ ต้องเป็นสมาชิกสามัญ
ข้อ ๑๓.  คณะกรรมการสมาคมฯ มีจำนวนไม่เกิน ๒๕ คน ประกอบด้วย
          ๑๓.๑  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ต้องมาจากการเลือกตั้งประกอบด้วยนายกสมาคมฯ และกรรมการที่มาจาก ตัวแทนภาค จำนวน ๑๐ คนได้แก่
               ตัวแทนภาคเหนือ  ๒ คน
               ตัวแทนภาคใต้  ๒ คน
               ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๒ คน
               ตัวแทนภาคกลาง  ๒ คน
               ตัวแทนภาคตะวันออก ๑ คน
          ๑๓.๒  ผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพมหานคร ๒ เขต เขตละ ๓ คน รวม ๖ คน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย อุปนายก ๔ คน เลขาธิการ ๑ คน และนายทะเบียน ๑ คน โดยนายกสมาคมฯ เป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ ที่เห็นสมควรจะเพิ่มเติมหรือมีความจำเป็นในการบริหารอันที่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์กับสมาคมฯ หรือสมาชิกของสมาคมฯ
ข้อ ๑๔.  คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการบริหารกิจกรรมของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุุประสงค์ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของที่ประชุมใหญ่และมีอำนาจแต่งต้ังบุคคลเป็นอนุกรรมการเพื่อดำเนินกิจกรรมใดๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อมูล : หมวดที่ ๗ คณะกรรมการ เผยแพร่โดย : admin View : 1159

ผู้บริหาร

 

นายกิตติภพ  ภวณัฐกุลธร
นายกสมาคมฯ

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.172.111.71
Online อยู่ : 1
วันนี้ 6
เมื่อวานนี้ 17
เดือนนี้ 174
ปีนี้ 770
รวมทั้งหมด 13,294
Record: 95 (03.11.2018)
( Counter 24-05-2022 )