ติดตามข่าวสารสมาคมได้ทางช่องทางเว็บไซต์ www.addbeit.in.th หรือที่แฟนเพจเฟสบุ๊คได้ที่ "สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย"  สำหรับท่านที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก สามารถเข้าไปที่ www.regisaddbeit.com หรือติดต่อผู้ดูแลระบบได้เลยครับ

หมวด ๕ สิทธิิและหน้าที่ของสมาชิก

หมวด ๕  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ ๑๐.  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
          ๑๐.๑  มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายของสมาคมฯ
          ๑๐.๒  มีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นในการเสริมสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯ
          ๑๐.๓  มีสิทธิ์ขอความช่วยเหลือจากสมาคมฯ เท่าที่คณะกรรมการจะพิจารณาและอยู่ในความสามารถที่จะช่วยเหลือได้
          ๑๐.๔  มีสิทธิ์เสนอญัตติเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ เพื่อนำเข้าระเบียบวาระพิจารณาในที่ประชุม โดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๑๐ คน
          ๑๐.๕  มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกต้ังและเสนอชื่อสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคมฯ
          ๑๐.๖  มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการของสมาคมฯ
          ๑๐.๗  มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ โดยเคร่งครัด
          ๑๐.๘  มีหน้าที่ต้องชำระค่าบำรุงสมาคมฯ ตามกำหนด
          ๑๐.๙  มีหน้าที่ต้อง่ช่วยเหลือและส่งเสริมกิจการและกิจกรรมของสมาคมฯ
          ๑๐.๑๐  สิทธิและหน้าที่จะสมบูรณ์เมื่อสมาชิกไม่ค้างค่าบำรุง

ข้อมูล : หมวด ๕ สิทธิิและหน้าที่ของสมาชิก เผยแพร่โดย : admin View : 1143

ผู้บริหาร

 

นายกิตติภพ  ภวณัฐกุลธร
นายกสมาคมฯ

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.172.111.71
Online อยู่ : 1
วันนี้ 2
เมื่อวานนี้ 17
เดือนนี้ 170
ปีนี้ 766
รวมทั้งหมด 13,290
Record: 95 (03.11.2018)
( Counter 24-05-2022 )